1 svar på ”VIKTIGT INFÖR DISTANSUNDERVISNING

  1. Att en skola ar delvis stangd innebar att en mindre andel elever kan fa sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker pa distans. Det kan ocksa innebara att skolan tillfalligt avstar helt fran att bedriva viss verksamhet, till exempel for att man bedomer att eleverna ar for unga for att kunna tillgodogora sig distansundervisning. Det ar viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa forutsattningar. Det som avgor hur manga elever som kan vistas i lokalerna samtidigt ar en bedomning med hansyn till Folkhalsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behover i sin bedomning se over om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper pa formiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen over fler veckodagar an mandag-fredag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.