Veckobrev v.49

Idag är det två veckor kvar innan jullovet, tiden bara rusar förbi just nu. Det har blivit lite julstämning på skolan i form av ljusstakar och idag (fredag) hade låg- och mellanstadiet ett tema om att ha på sig jultröjor.

På måndag är det återigen dags för MVP. Eleverna börjar alltså 08:00.

I onsdags hade årskurs sju terminens andra fokusdag, denna gång på distans. Ett nytt spännande konceptet som verkar ha fungerat bra till stor del efter att ha frågat några elever. Hoppas ni fick mycket gjort och att det kändes bra.

7A har fått förändringar i sitt schema på fredagar där schemat ser ut som följande;
Mentorstid 08:10 08:35
SO 
08:35 – 09:45
Matte 10:00 – 11:00
Lunch 11:20 – 11:50
Språk 12:00 – 13:15
Idrott och hälsa 13:40 – 14:50

 

Ämneskollen inför vecka 50:

Idrott och Hälsa 

7A 

Tisdag: Lekar/spel

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10. 

Fredag: Bedömning av rörelser över en redskapshinderbana.

 

7C   

Tisdag: Vi kör leken ”klockan” där du kommer få träna olika redskapsbanor 

Torsdag: Stationer Volleyboll, redskap, Sittbandy  

FredagPowerpass med Daniel 

 

Matematik 

I nästa vecka kommer de elever som inte fått godkänt att göra omprov i matematik och detta kommer att ske fredagen den 11/12. Ni behöver träna på det som var till första provet dvs hela kapitel 3.

Moderna språk  

Spanska 7A + 7B med Daily: Vi ska jobba med fakta om två spansktalande länderna Spanien och Chile .

 

Terese/7BC: prov fredag 4 december på kapitel 2. Nästa vecka blir det fortsatta muntliga förhör i gruppen men vi ska också arbeta med fakta om några spansktalande länder. Vi kommer gemensamt fram till vad vi vill veta om de länder vi går igenom i denna omgång

 

Musik

Vi kommer arbeta vidare med häftet som ska vara klart fredag 18/12. Om ni inte är färdiga med de frågor vi arbetat med under lektionerna kan det vara bra att göra dem hemma så ni inte halkar efter. Nästa vecka ska vi arbeta med de olika uttrycksformerna bild och musik och hur man kan kombinera dem.

NO

Flera elever har missat provet i kemi och testet på Farosymboler och labbmaterial. Jag har avsatt en omprovstid för eleverna direkt efter ordinarie lektion som slutar 15:05. Berörda elever har fått meddelande via Teams.

Åk 7 c kommer att ha NO prov i nästa vecka och det är i kemins grunder. Ni behöver träna på följande

 • läs sidorna 3-14
 • öva på begreppsligas
 • läs på stencilen som är en sammanfattning inför provet

Svenska

Denna vecka har 7A arbetat med sina sagor, nästa vecka ska de kamratgranska varandras texter och sedan är momentet sagor avslutat.

Veckobrev v.48

Nästa vecka är det dags för läsårets andra fokusdag. Som jag skrev förra veckan kommer den ske 2/12 (onsdag). Undervisningen i årskurs 7 kommer vara på distans och via Teams. Till skillnad från förra fokusdagen då eleverna fick välja ämnen har vi till denna gång satt ihop ett färdigt schema till hela årskurs 7. Se till att ta med allt skolmaterial som behövs inför fokusdagen efter tisdagens skoldag!

Schemat ser ut som följande;

09:00 – 10:10 – Matematik

10:30 – 11:40 – Språk

12:30 – 13:30 – Svenska

13:45 – 14:45 – Engelska

 

Att tänka på när du pluggar på distans:

 • Material. Se till att du har rätt arbetsmaterial med dig hem inför fokusdagen. 
 • Kom i tid till din lektion. Gärna 2-3 min tidigare för att koppla upp dig och se till att allt fungerar. 
 • Stäng av din mic när du inte behöver använda den. 
 • Skapa lugn och ro runt omkring dig. Hitta ett lugnt vrå i hemmet där du kan fokusera! 
 • Plugga när du ska plugga! Sätt upp ett eller två mål under lektionen. T.ex: Jag ska räkna till sidan… Jag ska bli klar med den och den uppgiften. Det blir lättare för dig att fokusera när du har små delmål att fokusera på.  
 • Ta rast! Det är viktigt att du tar korta raster mellan lektionerna och gärna att du rör på dig. Gå några varv i vardagsrummet. Släpp in lite frisk luft. Gör 10 jumpning jacks!

 

Ämneskollen inför vecka 49:

Idrott och Hälsa 

7A 

Tisdag: Redskapsstationer 

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10. 

Fredag: Hinderbana

 

7C   

Tisdag: Redskap 

Torsdag: Parkour/hinderbana 

FredagPowerpass med Daniel 

 

Matematik 

Denna vecka har vi haft prov i geometri dvs hela kapitel tre. Jag kommer att rätta proven så snart jag kan för att sedan ge besked om hur det har gått 👍🏻😊 Vi kommer under nästa vecka arbeta vidare med uppställning av de olika räknesätten. Under Fokusdag kommer vi även att arbeta med decimalform.

 Musik

Denna vecka började vi arbeta med musiken påverkan på människan. Vi arbetade även med begrepp som är användbara till att beskriva musik. Uppgiften och arbetsområdet finns i hemuppgifter på Teams och heter ”Musikens påverkan”.

NO

Vecka 50 kommer 7c ha NO provpå kemins grunder, vi har valt att dela upp provet i två delar. Det ni behöver träna på inför provet kommer att finnas på teams.

SO

7A begreppstest på statsskick 30/11(måndag)

Sidhänvisningar och Quizlet med alla begrepp finns i momentplaneringen som vårdnadshavare fått mejlat och eleverna har i sina teams.

Veckobrev v.47

Nästa vecka börjar eleverna 08:00 med MVP!

Tidigare under hösten hade vi fokusdag där eleverna fick möjlighet att få extratid i vissa ämnen. Nästa fokusdag kommer vara onsdag 2/12. Skillnaden denna fokus dag är att hela årskurs sju kommer ha sin fokusdag på distans. De kommer alltså inte vara i skolan utan gör sin fokusdag hemifrån där vi utgår från Teams. Ytterligare information kommer framöver.

 

Ämneskollen v.48

Idrott och Hälsa 

7A 

Tisdag: Redskapsstationer

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10. 

Fredag: Hinderbana

 

7B 

Tisdag:  

Onsdag: PowerPass med Jessica och Åsa 

Fredag:  

 

7C   

Vi fortsätter med redskap. Träna gärna hemma på de övningar vi pratat om.  

Tisdag: Redskap/cirkelträning 

Torsdag: Redskap/parkourbana 

FredagPowerpass med Daniel 

 

Matematik 

I nästa vecka på torsdag den 26/11 kommer samtliga sjuor ha prov på kapitlet i geometri. Det som är viktigt är att ni behöver gå igenom följande delar inför provet:  

 • geometriska egenskaper (dvs få förståelse om olika geometriska figurers egenskaper)begrepp och egenskaper (dvs få förståelse om olika geometriska figurers egenskaper samt att kunna förklara begreppet). 
 • vinklar, dvs. namn på vinklarna samt kunna beräkna vinklar  
 • månghörningar och vinkelsummadvs att känna till våra månghörningar samt dess egenskaper men också hur man beräknar vinkelsumma i olika månghörningar.  
 • vad omkrets är och hur det beräknas.
 • att kunna beräkna area i olika figurer dvs känna till formlerna och hur man använder dessa i olika uträkningar 
 • att använda rätt enheter vi uträkningarna i area och omkrets. 

 

Moderna språk  

Spanska 7A + 7B med Daily:

Vi försätter att jobb med kapitlet ” La escuela” och på fredag ska vi att göra testet.  

 

Terese/7BC: 

Vi fortsätter med kapitlet La escuelaVi jobbar bland annat med klockanveckodagar, verb och ord för olika ämnen i skolan. De kommer få i uppgift att skriva/läsa upp en kort text om sin skoldag. Vi ska också se en kort film om skolan på Kuba. Prov 4 december 

 

Franska:  

7A/B/C Prov i franska vecka 48 (fredag 27 november) 

-Substantiv: Bestämd/Obestämd form (maskulinum och femininum i singular). 

-Personliga pronomen (Ett personligt pronomen är ett litet ord som ersätter ett substantiv eller namn). 

-Glosor kapitel 4 och 5.
Bon chance🌺 

Musik

Vi avslutade precis arbetsområdet om musikskapande. Kolla om ditt barn lämnat in låt och loggbok så de inte har några rester inför det nya arbetsområdet i musik.

NO 

7a+b Sjuorna har fått vara med och bestämma när det gäller prov i kemi. Alternativet var ett prov på hela kapitel 1, ”kemins grunder” eller två lite mindre prov. Eleverna valde att ha två prov. 7b har prov tisdag 24/11 och 7a har prov torsdag 26/11. All information om vad de ska träna på, finns i Teams under “allmänt kursmaterial”. 

7c vi har denna vecka arbetat vidare med ämnens egenskaper samt rena ämnen och blandningar. Under v.49 kommer vi under torsdagen den 3/12 ha ett första delprov i kemi, mer information gällande provet kommer i nästa vecka.  

SO 

7A begreppstest på statsskick 27/11(fredag)
7B begreppstest på statsskick 25/11(onsdag)
7C begreppstest på statsskick 1/12(tisdag veckan efter nästa vecka). Tisdagens lektion utgår till fördel för att klassen ska jobba med värdegrundsfrågor.

Sidhänvisningar och Quizlet med alla begrepp finns i momentplaneringen som vårdnadshavare fått mejlat och eleverna har i sina teams. 

Svenska 

Denna vecka har 7A arbetat med att skriva sagor ihop för att sedan redovisa de för klassen. De har fått ge kamratrespons på sagorna. De har påbörjat ett utkast på en egen saga som de ska fortsätta med nästa vecka.

7B och 7C börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som omfattar ordklasser och skrivregler. Vi har gått igenom ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Under nästa vecka kommer vi att fokusera på resterande ordklasser.

Engelska  

7C har prov fre. 26/11 Info om hur man förbereder sig på provet finns i engelska kanalen på Teams 

7AB har prov tor. 3/12 Info om hur man förbereder sig på provet finns i engelska kanalen på Teams 

Veckobrev v.46

Den här veckan har eleverna haft läsvecka och startat varje lektion med 10 minuters läsning. Vi ser det som en lyckad vecka med läsningen. Förhoppningsvis har det bidragit till ett ökat initiativ till läsning och lite mer läsvana.

Kom ihåg att kolla med era barn hur de ligger till i skolan med inlämningar/prov/läxor. Det är inte alltför långt inför deras första terminsbetyg på högstadiet. Veckorna går snabbt nu!

 

Ämneskoll inför vecka 47:

Idrott och Hälsa 

Vi har nu startat upp arbetsområdet Redskap och LekarVi påminner om att det inte är tillåtet med strumpor i sporthallen då risken att halka och skada sig är stor. Ta med inneskor eller strumpor med halkskydd.

7A 

Tisdag: Denna lektion kommer vi gå igenom vad momentet kommer gå ut på och sedan leka leken Four teams battle. Kolla på länken så ni är förberedd inför lektionen.

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10. 

Fredag: Redskapsstationer.

7B 

Tisdag:  

Onsdag: PowerPass med Jessica och Åsa 

Fredag:  

7C   

TisdagAlleman ombord -se filmen https://youtu.be/s1sS8vdgxAk

Torsdag: Redskapsstationer  

FredagPowerpass med Daniel.

Matematik

Vi har denna vecka gått ut med information att eleverna kommer att ha matematik prov onsdag v49 istället då många elever behöver mer tid. Det som kommer på provet då är hela kapitel 3 så se till att ta vara på den extra tid som givits. Vi kommer i nästa vecka arbeta med de sammanfattningar som finns för kapitlet och detta är en förberedelse inför provet.  

Moderna språk

Terese/7BC:  vi fortsätter med att lära oss ord och fraser från skolvärlden: vi kommer gå igenom klockan och ord för olika ämnen mm. Dessutom går vi igenom lite om verb! Vi såg på en kort film om skolan i Spanien och Colombia och konstaterade att det finns vissa skillnader från svenska skolan🤓

Musik

Redovisning av låten de arbetat med i GarageBand.

NO

Vi har under denna vecka läst fakta om atomer, molekyler samt grundämnen vi har även kikat på ämnenas egenskaper. Eleverna har även arbetat med olika ord och begrepp som vi har stött på under arbetets gång.

SO 

Samtliga klasser fortsätter med Samhällskunskap. Planering för hela Samhällskunskapen finns i teams, men har också skickats ut till vårdnadshavares mejl. Vi jobbar just nu med centrala begrepp i statsskick, begreppstest planeras under varje klass sista lektion v. 48. 

Veckobrev v.45

En veckas höstlov är slut och förhoppningsvis återvände lärare och elever till skolan i måndags med laddade batterier. Påminner ytterligare en gång om Hela höjden läser som sker nästa vecka. Vissa klasser har har varit på skolbiblioteket och lånat skönlitterära böcker att läsa nästa vecka och vissa kanske har en bok hemma. Kom ihåg att ta med den nästa vecka då varje lektion kommer börja med 10 minuters läsning.

 

På måndag börjar eleverna 08:00 då det är MVP! Schemat för MVP-träffarna finns i tidigare blogginlägg om ni vill se en överblick på vilka måndagar det är MVP.

 

Detta händer under lektionerna v.45

 

Idrott och Hälsa 

Vi har nu avslutat träningsdagboken och utvärderingen ska vara inne senast onsdag den 11/11. Nästa  vecka startar vi upp arbetsområdet Lekar och redskap. Pedagogisk planering hittar ni under kanalen idrott och hälsa i Teams. Kom ihåg att ha lämpliga kläder då vi inte kommer ha omklädningsrummen upplåsta (se tidigare inlägg). Antingen så används inomhusskor, strumpor med halkskydd eller barfota.

7A

Utvärderingen av träningsdagboken ska lämnas in på söndag v.45!

Tisdag: Vi kommer starta upp arbetsområdet lekar och redskap. Denna lektion kommer vi gå igenom vad momentet kommer gå ut på och sedan leka leken Four teams battle. Kolla på länken så ni är förberedd inför lektionen.

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10. 

Fredag: Kolla på filmen för leken Hula huts instruktioner.

7B 

Tisdag:  

Onsdag: PowerPass med Jessica och Åsa 

Fredag:  

7C   

Tisdag: HulahutSe flippen inför detta tillfälle:    Hula hut  

Torsdag: Redskapsstationer 

FredagPowerpass med Daniel 

 

Matematik  

I nästa vecka kommer vi att ha prov på delområdet geometri dvs kapitel 3. Viktigt att ni repeterar alla sidorna hemma inför provet samt begreppen vi har gått igenom . Titta gärna på följande klipp som en liten repetition😊 

https://www.youtube.com/watch?v=5THKfT-UWIo 

Moderna språk  

Terese/7BC: Vi har satt igång med nytt kapitel La escuela, Skolan, och lär oss ord och fraser som har med skolan att göra, vi repeterar veckodagar och klockan mm. Ny grammatik blir bland annat bestämd artikel och lite nyttiga fraser med verb inblandade🤓

Musik 

Vi jobbar vidare med låten i GarageBand. I instruktionerna till uppgiften finns länkar till vad som är typiskt för de olika byggstenarna intro, vers, refräng och outro.

NO 

Nästa vecka kommer vi arbeta med kemins grunder. Det kommer vara ett test om farosymboler och laborationsmaterial v.47.

SO 

Samtliga klasser har prov under sin första lektion i veckan. Sedan går vi vidare till nytt block i form av  samhällskunskap. Där kommer vi att jobba med statsskick och politik. Första större examination på detta sker under v. 49. Hjälp gärna era barn med att nöta begrepp då detta är nytt för många. 

Engelska  

Glosor och uttryck. Glosorna är repetition, uttrycken är nya. Lär dig stavning och dess betydelse. Finns på Teams i engelska kanalen.
7a+7b 12 nov  

7c 13 nov

Veckobrev v.43

Så var det dags för läsårets första lov, tiden går fort när man har roligt! Vissa kommer spendera en del av tiden på lovskolan mellan måndag och onsdag. Lycka till för er! Tidigare i veckan hade vi läsårets första fokusdag. Efter de fyra arbetspassen avslutades dagen med en samling i respektive klassrum med mentorerna. Där fyllde eleverna i en enkät om hur de upplevde fokusdagen. Här kommer en sammanställning av enkäten;
Efter lovet kommer det bli förändringar för 7A och 7B på No:n. Natasa som haft NO med klasserna tidigare kommer börja arbeta som modersmålslärare. Istället kommer Margareta ha NO tillsammans med 7A och 7B. Klasserna har precis avslutat området med biologi och kommer börja arbeta med kemi efter lovet.
Det kommer även bli förändringar i PowerPassen. Efter höstlovet kommer det ske inne i sporthallen. Framöver kommer fokus på PowerPassen vara att träna förmågan att anpassa rörelser i takt till musik. Några exempel på rörelser som kommer användas kan ni se på länken –> https://youtu.be/OCqOlhavBCg Den pedagogiska planeringen för PowerPassen ser ut som följande;

När vi börjar vara inomhus kommer vi att öppna entrén till sporthallen 10 minuter innan lektionen börjar, så att du i god tid hinner byta om och förbereda dig till lektionen. När lektionen startar kommer entrén inte att vara upplåst. Du får vänta tills det är läge för oss lärare att släppa in dig i Sporthallen om du är sen.
Ta med dina saker in i sporthallen och lägg dem längs väggen.
Det finns skåp om du vill låsa in dina värdesaker. Ta med hänglås.
Skoskydd används inte i sporthallen. Ytterskor tar du av dig. Använd inneskor, turbostrumpor eller var barfota.

Vecka 46 kommer vi ha Hela höjden läser. Detta innebär att varje lektion kommer starta med 10 minuters läsning under hela veckan. Syftet med detta är att öka elevernas läsförmåga. Se till att hitta en bok du tycker är spännande eller intressant inför vecka 46. 

Viktigt inför v.45

Idrott och Hälsa

7A

Tisdag:Vi kommer arbeta med träningsdagboken, de som inte tagit sin sluttid för träningsdagboken kommer göra det. Inlämning av träningsdagboken sker på fredag 6/11. Viktigt att ni kommer med laddade iPads till lektionen så ni har möjlighet att arbeta med utvärderingen. Samling i idrottshallen.

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10.

Fredag: De som inte gjort eller klarat kartpromenaden kommer ha sitt prov/omprov i orientering. Övriga kommer kommer göra aktiviteter inomhus tillsammans med Rimon. Kom ihåg att det inte är okej att ha vanliga strumpor p.g.a halk- och skaderisk. Alternativet är inomhusskor, barfota eller strumpor med halkskydd. Kom ihåg att utvärderingen av träningsdagboken ska lämnas in denna dag! Allt finns bland uppgifter i Teams.

 

7C 

Tisdag:Vi gör sluttestet på träningsloggen och ser om ni klarar det mål ni satte upp för ett varv på skoljoggen (1 km) Därefter går vi till sporthallen och utvärderar var träningslogg. Ta med ipad!

Torsdag:Ev tid att göra klart utvärdering om så behövs. Innelek. Ta med kläder för inneidrott. Strumpor är inte tillåtet i idrottshallen om de inte har halkskydd.

FredagPowerpass med Daniel.

 

Moderna språk 

Spanska 7A +7B med Daily

Läxantillveckan. 45 extraövnigar om tema Mi prima. Veckan 45 kommer vi attbörjaettnyttkapitel ” La escuela ” ( Skolan).

Musik

Vi fortsätter arbeta med era egna låtar i GarageBand. Kolla planeringen som finns bland instruktionerna där det finns en planering om hur långt ni bör ha kommit efter varje vecka. 7B1 kommer börja med sitt arbete i GarageBand v.45. Vi kommer under nästa lektion diskutera hur vi ska göra med gitarrtestet som blivit uppskjutet de senaste veckorna p.g.a olika anledningar. Inget gitarrtest v.45 alltså!

NO

Alla 7:or kommer att ha kemi fr.o.m. vecka 45.

Ha ett härligt lov nu och ladda batterierna så ses vi vecka 45!