Info och tider för utvecklingssamtal och prao

Elevledda utvecklingssamtal på Steningehöjdens skola 

Välkomna torsdag 14/2 och 15/2
Välkomna till elevledda samtal här på Höjden som vi i vanlig ordning har under barnens arbetstid. När barnen inte har samtal arbetar de med ordinarie arbetsuppgifter den dagen som samtalet är och den andra dagen är det PRAO.  
Om ni behöver byta tid så får ni kontakta varandra och meddela oss de nya tiderna så vi välkomnar rätt barn på rätt tid. 

Torsdag 14/2             
8.00 Majja
8.20 Gabriella
8.40 Liam
9.00 Anton
9.20 Jiaxi
RAST
10.00 Embla
10.20 Matteus
10:40 Ludvig
11.00 Michail
LUNCH
12.20 Salar 
12.40 Wilma
13.00 Alexander
13.20 Miranda 

Fredag 15/2
8.00 Hilda
8.20 Amanda
8.40 Daoud
9.00 Ella
9.20 Saram
RAST
10:00 Angelina 
10.20 Christopher
10.40 Josefine
LUNCH
12.00 Elis
12.20 Angelo
12.40 Noah
13:00 Niklas 

Prova på PRAO!
Det här är tredje året som Höjdens mellanstadieelever får testa på PRAO vilket sker en gång per läsår i samband med utvecklingssamtalen i februari. Här kommer lite information!

Vecka 7, torsdag 14/2 och fredag 15/2, är det dags för eleverna i åk 4-6 att testa på PRAO samt ha sina elevledda utvecklingssamtal. En av dagarna kommer eleven att vara på skolan och arbeta med ordinarie uppgifter samt ha sitt samtal, den andra dagen kommer eleven att vara ute på PRAO.
Att få testa på och PRAO:a en dag ger eleverna ett större perspektiv på verksamheter utanför klassrummet.

”Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund”. (Lgr 2011)

För att alla elever ska få möjlighet att PRAO:a måste ni föräldrar hjälpa oss med förslag och tips på arbetsplatser som är villiga att ta emot våra elever. Det är därför viktigt att ni hör er för vid er arbetsplats och meddelar oss om ni tror att en eller flera elever kan få besöka arbetsplatsen och testa på att arbeta under en dag. Har ni som föräldrar inte möjlighet att hitta en praoplats till ert barn, går det bra att höra med grannar, mor-och farföräldrar, släktingar osv.

För den vuxne som tar emot elev är det viktigt att tänka på följande:
▪ Eleven ska inte utföra arbete utan vara med för att observera och se hur arbetet går till.

▪ Vi respekterar elevens skoltider, vilket är max 7 timmar inklusive de raster som de behöver få under arbetsdagen. Eleven behöver även få äta lunch vid lämplig tid. Skolan erbjuder lunch i skolmatsalen även under PRAO-dagen.

▪ Vi behöver få namn och telefonnummer till ansvarig på arbetsplatsen. Det är viktigt att vi kan komma i kontakt med ansvarig vuxen om det skulle behövas. Är eleven sjuk på PRAO-dagen ringer ni och sjukanmäler som vanligt till skolan.
▪ Skolan är ansvarig för eleverna under dagen och säkerheten på arbetsplatsen är viktig. Skolans försäkring gäller under dagen.

▪ Eleverna kommer att få med sig frågor som de ska besvara (och sedan redovisa när de är åter i skolan). Vi hoppas att ni har möjlighet att ta en stund att svara på deras frågor och kanske låta dem ta en bild.

Eleverna tycker det här ska bli roligt och vi hoppas att det går att genomföra.

Bästa hälsningar,
Britt, Cecilia och Alex

 

 

Nya böcker och flitigt arbete

Tack för en andra fin vecka tillsammans med era barn!  Vi fortsätter att arbeta med konsekvenstrappan för att skapa studiero i klassrummet för alla elever. Vi tycker att det blir bättre och bättre för varje dag och det märks också på eleverna då de arbetar på flitigt. Det är sällan vi behöver skicka hem uppgifter som hemläxa då de arbetar klart under lektionstid vilket de ska ha stort beröm för.

Vi hoppas att ni har haft bra samtal med era barn om sociala medier och vi vill även tipsa om denna sida där ni som föräldrar kan hitta mer information om hur man pratar med sina barn om näthat. Ett viktigt ämne i dagens samhälle för oss alla.  http://www.polismuseet.se/Skola/Pedagogiskt-material/Nathat-/

Skolarbete
På svenskan har vi arbetat med faktatexter men även fått vår nya bok Veckans ord där vi arbetar med stavningsregler och ordförståelse. Denna kommer vi att arbeta med varje vecka under terminen tillsammans med läsförståelse och boken Språkskrinet som eleverna får vecka 4. Denna bok är ett redskap för att eleverna ska utveckla språket och skrivandet.

Denna vecka har vi fortsatt att räkna med ekvationer och att arbeta med mönster. Era barn har även haft programmering samt arbetat vidare med Medeltiden. Eleverna har tagit glosförhören på största allvar och vi har bett dem ta hem förhören för att visa er föräldrar sina goda resultat.

Utvecklingssamtal och prao – datum
Vecka 7, torsdag 14/2 och fredag 15/2, är det dags för eleverna i åk 4-6 att testa på PRAO samt ha sina elevledda utvecklingssamtal. En av dagarna kommer eleven att vara på skolan och arbeta med ordinarie uppgifter samt ha sitt samtal, den andra dagen kommer eleven att vara ute på PRAO. Mer exakta tider kommer framöver men boka in dessa datum i era kalendrar.

Vecka 4
Måndag:
Tisdag: Idrott
Onsdag:
Torsdag: Idrott
Fredag: Glosförhör engelska

Vecka 5
Måndag:
Tisdag: Idrott
Onsdag:
Torsdag: Idrott
Fredag: Glosförhör engelska

Vi hoppas barnen får en härlig helg och vi ser fram emot en ny vecka med era barn!

Britt, Cecilia och Alex

Viktig information

Hej,

Vi har valt att lägga ut denna information då det berör många elever i klassen. Vi vill meddela er vårdnadshavare om en allvarlig händelse som skett under den gångna helgen. Vi har fått vetskapen om att man på sociala medier har mobbat, kränkt och hotat elever i klassen. De sociala medier man använt sig av är snapchat. Många i klassen är med i denna grupp. Vi vet även att denna grupp enbart skulle vara mellan klasskamraterna. Vi har tagit detta på största allvar. Vi har pratat med alla elever i klassen om vad man kan säga och inte säga på sociala medier, hur man behandlar varandra men även knutit an till de klassrumsregler vi skapat tillsammans ” behandla varandra med respekt”. Vi har även pratat om följderna kring denna händelse om att det är straffbart, och om vad som faktiskt kan hända.

Vi vill gärna att ni tar en stund och pratar med ert barn/ era barn och informerar dom om hur man kan förebygga att sådant ska hända. Men även att om man ser eller hör något att man direkt pratar med en vuxen. Prata och lyssna till ert/era barn och hör efter om dom vill dela med sig om någonting.

Med vänliga hälsningar

Britt & Cecilia

Ps. Länk till olika övningar av glosorna inför fredagens glosförhör:

 

Konsekvenstrappan och språkval

Hej!
Vi har haft en fin första vecka tillsammans med era barn och är så glada att få starta upp denna termin som klasslärare/ mentorer för femmorna. Kom gärna förbi skolan och säg hej så att vi får presentera oss. Den första veckan har vi lärt känna varandra bättre genom olika aktiviteter. Här är de klassrumsregler som era barn har arbetat fram. Visst är de kloka.
Vi har även gått igenom konsekvenstrappan som Linda introducerade för er innan årsskiftet på föräldramötet. Vi lärare på Steningehöjdens skola kommer att arbeta aktivt med konsekvenstrappan så gå gärna igenom den med era  barn och prata om de olika stegen. Detta för att era barn ska förstå att även ni föräldrar står bakom arbetet med att skapa bättre studiero och ett respektfullt klimat i klassrummet och på skolan.
I engelskan kommer era barn att få glosförhör varje fredag. Vi hade ett första övningsförhör idag och det gick bra. Vi går igenom de engelska orden på tisdagar och sedan behöver de träna på läxan flera gånger innan förhöret på fredag. Det är bra om ni kan hjälpa era barn att hitta en rutin för att göra läxorna hemma. De skriver upp glosorna i en grön skrivbok som de får ta med sig hem för att öva.
Vi kommer även att skicka med hemläxor med de elever som inte hinner arbeta klart på lektionstid. Om detta rör ert barn så informerar vi er via mejl eller sms och vi vill att ni föräldrar signerar läxan så vi vet att hemläxan är gjord samt rättad av er.
Era barn har fått med sig hem blanketter om val av språk inför årskurs 6. Ni behöver fylla i denna blankett och skicka den med era barn tillbaka till skolan innan den 25 januari. Ni får även med en informationsfolder om val av språk. Språken är tyska, franska och spanska.
Vi vill redan nu uppmärksamma er på att det är utvecklingssamtal under vecka 7. Halva klassen är på skolan och har utvecklingssamtal och andra halvan har prao. Vi skickar vi ut förslag på tider för utvecklingssamtal och även förfrågan om barnen kan göra prao på era arbetsplatser om någon vecka.
Vecka 3
Måndag:
Tisdag: Idrott
Onsdag:
Torsdag: Idrott
Fredag: Glosförhör engelska
Vecka 4
Måndag:
Tisdag: Idrott
Onsdag:
Torsdag: Idrott
Fredag: Glosförhör engelska
Vi hoppas barnen får en vilsam helg och vi ser fram emot en ny vecka med era barn.
Britt, Cecilia och Alex

Ny höjdartermin

Idag har vi startat vårterminen på ett intensivt, roligt och lärorikt sätt. Morgonen började med att eleverna fick träffa oss och få en presentation av vilka vi nya lärare är.

Cecilia och Britt

Cecilia och Britt. Klasslärare åk 5.

-Hej! Jag heter Cecilia Iskander och är 37 år gammal. Jag bor tillsammans med min familj i Sigtuna. Innan jag blev lärare så jobbade jag som ekonom både inom redovisning & bankväsendet. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med och lära känna era barn.

– Hej! Jag heter Britt Strand, är 43 år och bor med min familj i Sigtuna. Jag har tidigare arbetat i 17 år med kommunikation och marknadsföring på olika företag och nu senast på Polisen. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med era barn och stötta dem i deras kunskapsresa.

Efter presentationen gick vi igenom hur vi tänker arbeta med eleverna under våren. Därefter arbetade vi fram klassrumsregler tillsammans med era barn. Vi ger er mer information om detta arbete i nästa blogginlägg.

Vecka 2
Tisdag: Terminsstart
Onsdag:
Torsdag: Idrott
Fredag: Glosförhör engelska

Vecka 3
Måndag:
Tisdag: Idrott
Onsdag:
Torsdag: Idrott
Fredag: Glosförhör engelska

Vi ser fram emot ett gott samarbete med er och era fina barn.
Britt och Cecilia

Årets sista veckobrev

Tack alla för den här terminen 🍀😍

Nästa termin blir det lite förändringar i organisationen på skolan, för vår del betyder det att vi välkomnar Cecilia och Britt till åk 5. Mer om det kan ni läsa här.

Vecka 2

Måndag: skola och fritidsstängt

Tisdag: skolstart kl. 8.10, idrott

Onsdag:

Torsdag: idrott

Fredag:

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

Kramar från

Helena, Noopur, Alex och Bobo 😍

 

Avslutningen

På fredag är det julavslutning och då börjar eleverna som vanligt i klassrummet kl 8:10. Strax före kl 9:00 går klassen gemensamt till idrottshallen där hela skolan dansar Polonäsen. Tyvärr har vi inte plats för föräldrar eller syskon att titta på eller vara med. Efter dansen går vi tillbaka till klassrummet och eleverna får hämta sina saker. Dagen är slut ca kl 10:00.

Vårterminen startar tisdag 8/1 kl 8:10 och eleverna går enligt vanligt schema.

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År! Ha ett skönt jullov!

Hälsningar Bobo och Helena

Veckobrev v 48

Hej!

Just nu är det Bobo och Helena som arbetar o klassen. Den här veckan har vi på idrotten haft bollspel och i torsdags hade vi konditions- och styrketräning. Nästa vecka kommer vi träna på Polonäsen, juldansen som hela skolan dansar på julavslutningen. Vi kommer även ha Gladiatorboll på tisdag och Apberget på torsdag, båda är bollekar.

På So:n är vi på sluttampen när det gäller Norden och Baltikum. Just nu får eleverna välja ett av de nordiska länderna och Baltikum som de ska lära mer om. Tisdagen innan jullovet kommer vi ha ett test på arbetsområdet. Mer info om innehållet längre fram.

I svenska skriver de berättelser och tycker det är väldigt roligt.
På No arbetas det med kroppen och de har bland annat testat pulsen.
I början på nästa veckan kommer mer information från skolans ledningen kring en långsiktig plan för åk 5.

Vecka 49

Måndag:

Tisdag: idrott, studiestöd

Onsdag:

Torsdag: idrott

Fredag: Tema stjärna. Använd din fantasi.

Trevlig helg 🍀⭐️

Hälsningar Bobo och Helena