Veckobrev v.47

Veckorna går och nu börjar även kylan komma. Det är inte långt till jullovet vilket även innebär läsårets första terminsomdöme. Kolla gärna med era barn hur de ligger till i respektive ämne så alla uppgifter är inlämnade innan omdömet sätts. Om de är osäkra på om de har uppgifter kvar att göra eller liknande är det bara att ta kontakt med respektive lärare.

onsdag är det dags för läsårets första fokusdag.

Under fokusdagen kommer varje elev få möjlighet att arbeta med just det den behöver. En elev kanske har en uppgift som hen ännu inte hunnit skriva klart eller eleven kanske har ett prov som hen missat för att hen varit sjuk? Under denna dag har du som elev på Steningehöjdens skola möjlighet att bli färdig inför betygssättning.

Ämneslärare kommer att boka in varje elev på arbetspass och eleven kommer arbeta enskilt. På förmiddagen ska eleverna arbeta med teoretiska ämnen i sitt hemklassrum och eftermiddagen de praktiska i respektive sal.

De elever som inte behöver arbeta med något praktiskt ämne kommer att arbeta hemifrån med ämnesövergripande uppgift. Även de elever som är klara med allt kommer denna dag få arbeta med en ämnesövergripande uppgift som heter: Mitt drömsamhälle, som kommer vara ett bedömningsmoment.

Steningehöjdens fokusdag är en tradition som är till för att varje elev ska få möjlighet att lyckas och bli klar. Det är viktigt att varje elev tar tillvara på den här dagen. Snart är det dags för betygssättning och nu har du som elev alla möjligheter att bli färdig inför det, på just fokusdagen.

Ämneskollen vecka 48:
8A

8B

8C

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.