Veckobrev v.47

Nästa vecka börjar eleverna 08:00 med MVP!

Tidigare under hösten hade vi fokusdag där eleverna fick möjlighet att få extratid i vissa ämnen. Nästa fokusdag kommer vara onsdag 2/12. Skillnaden denna fokus dag är att hela årskurs sju kommer ha sin fokusdag på distans. De kommer alltså inte vara i skolan utan gör sin fokusdag hemifrån där vi utgår från Teams. Ytterligare information kommer framöver.

 

Ämneskollen v.48

Idrott och Hälsa 

7A 

Tisdag: Redskapsstationer

Onsdag: PowerPass med Daniel 08:10. 

Fredag: Hinderbana

 

7B 

Tisdag:  

Onsdag: PowerPass med Jessica och Åsa 

Fredag:  

 

7C   

Vi fortsätter med redskap. Träna gärna hemma på de övningar vi pratat om.  

Tisdag: Redskap/cirkelträning 

Torsdag: Redskap/parkourbana 

FredagPowerpass med Daniel 

 

Matematik 

I nästa vecka på torsdag den 26/11 kommer samtliga sjuor ha prov på kapitlet i geometri. Det som är viktigt är att ni behöver gå igenom följande delar inför provet:  

  • geometriska egenskaper (dvs få förståelse om olika geometriska figurers egenskaper)begrepp och egenskaper (dvs få förståelse om olika geometriska figurers egenskaper samt att kunna förklara begreppet). 
  • vinklar, dvs. namn på vinklarna samt kunna beräkna vinklar  
  • månghörningar och vinkelsummadvs att känna till våra månghörningar samt dess egenskaper men också hur man beräknar vinkelsumma i olika månghörningar.  
  • vad omkrets är och hur det beräknas.
  • att kunna beräkna area i olika figurer dvs känna till formlerna och hur man använder dessa i olika uträkningar 
  • att använda rätt enheter vi uträkningarna i area och omkrets. 

 

Moderna språk  

Spanska 7A + 7B med Daily:

Vi försätter att jobb med kapitlet ” La escuela” och på fredag ska vi att göra testet.  

 

Terese/7BC: 

Vi fortsätter med kapitlet La escuelaVi jobbar bland annat med klockanveckodagar, verb och ord för olika ämnen i skolan. De kommer få i uppgift att skriva/läsa upp en kort text om sin skoldag. Vi ska också se en kort film om skolan på Kuba. Prov 4 december 

 

Franska:  

7A/B/C Prov i franska vecka 48 (fredag 27 november) 

-Substantiv: Bestämd/Obestämd form (maskulinum och femininum i singular). 

-Personliga pronomen (Ett personligt pronomen är ett litet ord som ersätter ett substantiv eller namn). 

-Glosor kapitel 4 och 5.
Bon chance🌺 

Musik

Vi avslutade precis arbetsområdet om musikskapande. Kolla om ditt barn lämnat in låt och loggbok så de inte har några rester inför det nya arbetsområdet i musik.

NO 

7a+b Sjuorna har fått vara med och bestämma när det gäller prov i kemi. Alternativet var ett prov på hela kapitel 1, ”kemins grunder” eller två lite mindre prov. Eleverna valde att ha två prov. 7b har prov tisdag 24/11 och 7a har prov torsdag 26/11. All information om vad de ska träna på, finns i Teams under “allmänt kursmaterial”. 

7c vi har denna vecka arbetat vidare med ämnens egenskaper samt rena ämnen och blandningar. Under v.49 kommer vi under torsdagen den 3/12 ha ett första delprov i kemi, mer information gällande provet kommer i nästa vecka.  

SO 

7A begreppstest på statsskick 27/11(fredag)
7B begreppstest på statsskick 25/11(onsdag)
7C begreppstest på statsskick 1/12(tisdag veckan efter nästa vecka). Tisdagens lektion utgår till fördel för att klassen ska jobba med värdegrundsfrågor.

Sidhänvisningar och Quizlet med alla begrepp finns i momentplaneringen som vårdnadshavare fått mejlat och eleverna har i sina teams. 

Svenska 

Denna vecka har 7A arbetat med att skriva sagor ihop för att sedan redovisa de för klassen. De har fått ge kamratrespons på sagorna. De har påbörjat ett utkast på en egen saga som de ska fortsätta med nästa vecka.

7B och 7C börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som omfattar ordklasser och skrivregler. Vi har gått igenom ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Under nästa vecka kommer vi att fokusera på resterande ordklasser.

Engelska  

7C har prov fre. 26/11 Info om hur man förbereder sig på provet finns i engelska kanalen på Teams 

7AB har prov tor. 3/12 Info om hur man förbereder sig på provet finns i engelska kanalen på Teams 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.