Info och tider för utvecklingssamtal och prao

Elevledda utvecklingssamtal på Steningehöjdens skola 

Välkomna torsdag 14/2 och 15/2
Välkomna till elevledda samtal här på Höjden som vi i vanlig ordning har under barnens arbetstid. När barnen inte har samtal arbetar de med ordinarie arbetsuppgifter den dagen som samtalet är och den andra dagen är det PRAO.  
Om ni behöver byta tid så får ni kontakta varandra och meddela oss de nya tiderna så vi välkomnar rätt barn på rätt tid. 

Torsdag 14/2             
8.00 Majja
8.20 Gabriella
8.40 Liam
9.00 Anton
9.20 Jiaxi
RAST
10.00 Embla
10.20 Matteus
10:40 Ludvig
11.00 Michail
LUNCH
12.20 Salar 
12.40 Wilma
13.00 Alexander
13.20 Miranda 

Fredag 15/2
8.00 Hilda
8.20 Amanda
8.40 Daoud
9.00 Ella
9.20 Saram
RAST
10:00 Angelina 
10.20 Christopher
10.40 Josefine
LUNCH
12.00 Elis
12.20 Angelo
12.40 Noah
13:00 Niklas 

Prova på PRAO!
Det här är tredje året som Höjdens mellanstadieelever får testa på PRAO vilket sker en gång per läsår i samband med utvecklingssamtalen i februari. Här kommer lite information!

Vecka 7, torsdag 14/2 och fredag 15/2, är det dags för eleverna i åk 4-6 att testa på PRAO samt ha sina elevledda utvecklingssamtal. En av dagarna kommer eleven att vara på skolan och arbeta med ordinarie uppgifter samt ha sitt samtal, den andra dagen kommer eleven att vara ute på PRAO.
Att få testa på och PRAO:a en dag ger eleverna ett större perspektiv på verksamheter utanför klassrummet.

”Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund”. (Lgr 2011)

För att alla elever ska få möjlighet att PRAO:a måste ni föräldrar hjälpa oss med förslag och tips på arbetsplatser som är villiga att ta emot våra elever. Det är därför viktigt att ni hör er för vid er arbetsplats och meddelar oss om ni tror att en eller flera elever kan få besöka arbetsplatsen och testa på att arbeta under en dag. Har ni som föräldrar inte möjlighet att hitta en praoplats till ert barn, går det bra att höra med grannar, mor-och farföräldrar, släktingar osv.

För den vuxne som tar emot elev är det viktigt att tänka på följande:
▪ Eleven ska inte utföra arbete utan vara med för att observera och se hur arbetet går till.

▪ Vi respekterar elevens skoltider, vilket är max 7 timmar inklusive de raster som de behöver få under arbetsdagen. Eleven behöver även få äta lunch vid lämplig tid. Skolan erbjuder lunch i skolmatsalen även under PRAO-dagen.

▪ Vi behöver få namn och telefonnummer till ansvarig på arbetsplatsen. Det är viktigt att vi kan komma i kontakt med ansvarig vuxen om det skulle behövas. Är eleven sjuk på PRAO-dagen ringer ni och sjukanmäler som vanligt till skolan.
▪ Skolan är ansvarig för eleverna under dagen och säkerheten på arbetsplatsen är viktig. Skolans försäkring gäller under dagen.

▪ Eleverna kommer att få med sig frågor som de ska besvara (och sedan redovisa när de är åter i skolan). Vi hoppas att ni har möjlighet att ta en stund att svara på deras frågor och kanske låta dem ta en bild.

Eleverna tycker det här ska bli roligt och vi hoppas att det går att genomföra.

Bästa hälsningar,
Britt, Cecilia och Alex

 

 

2 svar på ”Info och tider för utvecklingssamtal och prao

  1. Hej , jag har möjlighet att ha en elev på prao på min arbetsplats (vårdcentral), är någon som är intresserat hör av dig bara, behöver veta lite i förvägg. Aga – Gabriellas mamma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.