Läsebok

Idag har ditt barn fått med sig sin första läsuppgift hem. Syftet med läsuppgiften är att arbeta upp ett flyt i barnens läsning.

Varje kapitel innehåller återkommande ordbilder, t ex: och, hej, sa… Anledningen till dessa upprepningar är att ordbilderna ska befästas. Efter att ha tränat hemma på kapitlet i nästan en vecka ska barnen alltså snabbt kunna se vad det står utan att behöva ljuda sig igenom alla upprepade ord.

När barnen börjar träna på sin läsuppgift kommer ni märka att de förlitar sig mycket på bildstödet vilket är helt naturligt. Efter ett par dagar är det dock bra om ni täcker över bilderna så att barnen måste läsa ut alla ord utan stöd av bilden.

När jag på onsdagarna lyssnar på barnen i skolan förväntar jag mig att barnen tränat på kapitlet flera dagar och dels kan delta i ett kortare samtal kring handlingen samt kan läsa texten med flyt utan bildstöd.

 

Om ni upplever läsuppgiften för lätt eller för svår vill jag naturligtvis veta det. (Skriv i häftet!) Läsuppgiften ska inte upplevas som en utmaning, barnen ska känna att de läser bra och kunna ta sig igenom texten någorlunda enkelt.

 

Jag uppmanar som alltid till att vi alla hjälps åt och uppmuntrar och stöttar barnen så mycket vi kan så att läsuppgiften blir en rolig upplevelse där barnen får glänsa lite! 🙂

Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *